Výměníkové stanice

Provoz a Monitoring

V současné době se mnoho zákazníků věnuje vlastnímu sektoru podnikání anebo v případě bytových domů nemá zájemce, kdo by pravidelně provozoval instalovanou předávací stanici. V těchto případech se můžete obrátit na naši společnost, která poskytuje individuální rozsah služeb dle potřeb zákazníka. Provozování může být v režimu pravidelných servisních prohlídek, zajištění oprav, pravidelné obsluhy nebo vzdáleného monitoringu. 

Vlivem správného provozování se předejde velkému rozsahu škod, dochází ke zkrácení doby případných oprav, snižuje se spotřeba tepelné energie, tzn. i platby za dodanou energii, zajistí se veškeré revize, prohlídky a kontroly dle legislativy, převezmou se garance za vzniklé škody.  V případě instalace vzdáleného dohledu (dispečing) má zákazník i provozovatel on-line data o provozu. Z takto pořízených dat lze topný systém nastavit tak, aby spotřeba i komfort vytápěných prostor byla co nejpřijatelnější.

Základní produkty:

  • Pravidelný servis
  • Opravy
  • Obsluha předávací stanice
  • Revize a kontroly
  • Vzdálený dohled - více na onlinedohled.cz  

                             vstup do ukázkové aplikace dispečinku